Anna Życka - Lektor, Metodyk, Trener, Praktyk

Kilka słów o mnie:

ukończyłam Uniwersytet Łódzki na Wydziale Filologicznym/ Germanistyka. Byłam stypendystką Universität Hannover oraz Humboldt Universität Berlin. Prze wiele lat lat byłam nauczycielem języka niemieckiego w jednej z łódzkich szkół oraz lektorem i metodykiem EMPiK SCHOOL w Łodzi. Obecnie jestem współtwórcą szkoły językowej w centrum Łodzi - EXPERTSCHOOL. Jestem egzaminatorem TELC do poziomu C1, Medizin Deutsch B2/C1 oraz Telc Deutsch B1-B2 Pflege. Wielokrotnie uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi i uzyskałam kwalifikacje jako egzaminator maturalny i gimnazjalny. Pełniłam funkcję egzaminatora, weryfikatora i Przewodniczącej Zespołu Egzaminacyjnego OKE.
Staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Mediacja społeczna, rodzinna i szkolna – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą – Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.   W 2016 roku ukończyłam także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego      na kierunku Trener Biznesu.    W centrum moich zainteresowań stoi zawsze człowiek i jego potencjał.
Chcąc wykorzystać wiedzę i praktycznie stosować nabyte umiejętności postanowiłam założyć firmę szkoleniową GlobalService, którą przekształciłam potem w EXPERTSCHOOL